Frente Gol / Saveiro / Voyage 3 botões Fiamon

Frente Fiamon
Gol / Saveiro / Voyage
Modelo – 2 din
3 botões

Código / Produtos
6583: grafite
6584: preto fosco
6585: prata
6586: black piano